093 4567 704

Phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy là các biện pháp ngăn chặn hỏa hoạn trở nên tàn phá giảm tác động của đám cháy không được kiểm soát và cứu mạng sống và tài sản.

Phòng cháy chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ cháy, nổ, hoả hoạn có thể xảy ra, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu nạn, cứu hộ, cứu người và tài sản, chữa cháy, chống cháy lan hiệu quả, làm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Hiện nay, hầu hết người dân đều được phổ cập kiến thức phòng cháy chữa cháy, nâng cao các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra hoả hoạn, cháy nổ để chủ động bảo vệ sự an toàn của bản thân và gia đình.