BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Đồ Dùng Văn Phòng
1 Máy ép Plastic Deli 3893 Cái 0 Máy ép Plastic Deli 3893
2 Bàn Phím Logitech Bluetooth K380 Cái 0 Bàn Phím Logitech Bluetooth K380
3 Bàn Phím Logitech K120 Cái 225,000 Bàn Phím Logitech K120
4 Bàn Phím Vi Tính Ar-680 Cái 225,000 Bàn Phím Vi Tính Ar-680
5 Bàn Phím Vi Tính Dell Cái 130,000 Bàn Phím Vi Tính Dell
6 Bàn Phím Vi Tính Hp Cái 0 Bàn Phím Vi Tính Hp
7 Card Mobi 100 Cái 100,000 Card Mobi 100
8 Card Mobi 200 Cái 200,000 Card Mobi 200
9 Card Mobi 50 Cái 50,000 Card Mobi 50
10 Card Mobi 500 Cái 0 Card Mobi 500
11 Card Viettel 100 Cái 100,000 Card Viettel 100
12 Card Viettel 200 Cái 200,000 Card Viettel 200
13 Card Viettel 50 Cái 50,000 Card Viettel 50