093 4567 704
Bìa Thơm Perfumed Colorful
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 18780
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A1 Dương (1 Xấp = 100 Tờ)
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48462
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A2 Dương (1 Xấp = 500 Tờ)
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48463
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A2 Xanh Dương
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48464
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 - Full Color
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48465
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Dương
85.000 ₫ 85.000 ₫ 85000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Dương
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48466
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Hồng
85.000 ₫ 85.000 ₫ 85000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Hồng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48467
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Vàng
78.000 ₫ 78.000 ₫ 78000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Vàng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48468
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ X.Lá
85.000 ₫ 85.000 ₫ 85000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ X.Lá
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48469
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dương
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Dương
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 8934578044066
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Hồng
75.000 ₫ 75.000 ₫ 75000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Hồng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 8934578044084
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Không Láng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48472
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Cam
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Cam
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48473
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Đỏ
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Đỏ
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48474
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Dương Đậm
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48475
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Hồng
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Hồng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48476
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Lá Đậm
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48477
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Tím
170.000 ₫ 170.000 ₫ 170000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Tím
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48478
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Vàng
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Vàng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48479
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Tờ)
Thương hiệu:
Mã sản phẩm: 48480
Đơn giá

 Giấy Bìa cung cấp uy tín chất lượng tại Sang Hà. Giấy ít bám bụi, mang lại sự chuyên nghiệp và tăng độ thẩm mỹ cao khi dùng làm bìa tập tài liệu hay báo cáo. Sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nhất là ngành in ấn và thủ công cắt dán.