Hotline

1900 7005
Bìa Thơm Perfumed Colorful
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A1 Dương (1 Xấp = 500 Tờ)
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A2 Dương (1 Xấp = 500 Tờ)
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A2 Xanh Dương
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 - Full Color
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Dương
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Hồng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Vàng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ X.Lá
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Dương
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Hồng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Không Láng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Cam
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Đỏ
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Dương
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Hồng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Lá
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Tím
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Vàng
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá
Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Tờ)
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Đơn giá

 Giấy Bìa cung cấp uy tín chất lượng tại Sang Hà. Giấy ít bám bụi, mang lại sự chuyên nghiệp và tăng độ thẩm mỹ cao khi dùng làm bìa tập tài liệu hay báo cáo. Sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nhất là ngành in ấn và thủ công cắt dán.