BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Màng PE, Màng Xốp, Màng PVC
1 Màng Bọc Thực Phẩm Pas Lalms 450 Cuộn 180,000 [26738] Màng Bọc Thực Phẩm Pas Lalms 450
2 Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo 450 Cuộn 0 [26739] Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo 450
3 Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo400-45 Cuộn 195,000 [26740] Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo400-45
4 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo 40*400Cm Cuộn 215,000 [26741] Màng Bọc Thực Phẩm Ringo 40*400Cm
5 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*120Cm Cuộn 145,000 [26742] Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*120Cm
6 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*150Cm Cuộn 125,000 [26743] Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*150Cm
7 Màng Nhựa Pe San 100Mm Cuộn 0 [26744] Màng Nhựa Pe San 100Mm
8 Màng Pe 1.1Kg Lõi 0.8Mm 30Cm Cuộn 70,000 [26746] Màng Pe 1.1Kg Lõi 0.8Mm 30Cm
9 Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G - 50 Cm Cuộn 0 [26747] Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G - 50 Cm
10 Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G 25Cm Cuộn 55,000 [26748] Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G 25Cm
11 Màng Pe 3Kg 25Cm Cuộn 0 [8934578037552] Màng Pe 3Kg 25Cm product.origin(6,)
12 Màng Pe 3Kg Lõi (0.3) Cuộn 0 [8934578028235] Màng Pe 3Kg Lõi (0.3) product.origin(6,)
13 Màng Pe 3Kg, Lõi 800G Cuộn 135,000 [26751] Màng Pe 3Kg, Lõi 800G