BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Màng PE, Màng Xốp, Màng PVC
1 Màng Bọc Thực Phẩm Pas Lalms 450 Cuộn 180,000 Màng Bọc Thực Phẩm Pas Lalms 450
2 Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo 450 Cuộn 0 Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo 450
3 Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo400-45 Cuộn 195,000 Màng Bọc Thực Phẩm Pvc Ringo400-45
4 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo 40*400Cm Cuộn 215,000 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo 40*400Cm
5 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*120Cm Cuộn 145,000 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*120Cm
6 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*150Cm Cuộn 125,000 Màng Bọc Thực Phẩm Ringo R200 30*150Cm
7 Màng Nhựa Pe San 100Mm Cuộn 0 Màng Nhựa Pe San 100Mm
8 Màng Pe 1.1Kg Lõi 0.8Mm 30Cm Cuộn 70,000 Màng Pe 1.1Kg Lõi 0.8Mm 30Cm
9 Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G - 50 Cm Cuộn 0 Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G - 50 Cm
10 Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G 25Cm Cuộn 0 Màng Pe 2.6Kg Lõi 200G 25Cm
11 Màng Pe 3Kg 25Cm Cuộn 95,000 Màng Pe 3Kg 25Cm
12 Màng Pe 3Kg Lõi (0.3) Cuộn 172,000 Màng Pe 3Kg Lõi (0.3)
13 Màng Pe 3Kg, Lõi 800G Cuộn 135,000 Màng Pe 3Kg, Lõi 800G