BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Từ Xanh
1 Bảng Từ Xanh 0,4 *0.6M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0,4 *0.6M
2 Bảng Từ Xanh 0,6 *0.8M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0,6 *0.8M
3 Bảng Từ Xanh 0,6 *1M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0,6 *1M
4 Bảng Từ Xanh 0,8 * 2M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0,8 * 2M
5 Bảng Từ Xanh 0,8 *1.2M Cái 825,000 Bảng Từ Xanh 0,8 *1.2M
6 Bảng Từ Xanh 0,8 *1.5M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0,8 *1.5M
7 Bảng Từ Xanh 0.2*0.4M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0.2*0.4M
8 Bảng Từ Xanh 0.4 *0.8M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0.4 *0.8M
9 Bảng Từ Xanh 0.6*1.2M Cái 600,000 Bảng Từ Xanh 0.6*1.2M
10 Bảng Từ Xanh 0.8*1M Cái 0 Bảng Từ Xanh 0.8*1M
11 Bảng Từ Xanh 0.9*1.2M Cái 685,000 Bảng Từ Xanh 0.9*1.2M
12 Bảng Từ Xanh 1*1.2M Cái 900,000 Bảng Từ Xanh 1*1.2M
13 Bảng Từ Xanh 1*1.4M Cái 0 Bảng Từ Xanh 1*1.4M