BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Xô Nhựa
1 Xô 10 Lít Cái 45,000 [10405] Xô 10 Lít
2 Xô 10L Thái (Có Nắp) Cái 0 [10406] Xô 10L Thái (Có Nắp)
3 Xô 10L Thường (Có Nắp) Cái 23,000 [10407] Xô 10L Thường (Có Nắp)
4 Xô 12 Lít Cái 0 [10408] Xô 12 Lít
5 Xô 12L (Có Nắp) Cái 0 [10409] Xô 12L (Có Nắp)
6 Xô 14 Lít Cái 0 [10410] Xô 14 Lít
7 Xô 14 Lít B81036 Cái 0 [10411] Xô 14 Lít B81036
8 Xô 14L (Có Nắp Có Quai) Cái 0 [10412] Xô 14L (Có Nắp Có Quai)
9 Xô 16 Lít Cái 0 [10413] Xô 16 Lít
10 Xô 16L (Có Nắp) Cái 0 [10414] Xô 16L (Có Nắp)
11 Xô 18 Lít Cái 0 [10415] Xô 18 Lít
12 Xô 18L (Có Nắp Có Quai) Cái 0 [10416] Xô 18L (Có Nắp Có Quai)
13 Xô 20 Lít Cái 48,000 [10417] Xô 20 Lít