BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Xô Inox
1 Xô Inox 20Cm Cái 0 Xô Inox 20Cm
2 Xô Inox 5L Cái 0 Xô Inox 5L