BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Xịt Phòng, Sáp Thơm
1 Xịt Phòng Glade Chanh 280ml Chai 55,000 Xịt Phòng Glade Chanh 280ml
2 Xịt Phòng Glade Cỏ Hoa 280ml Chai 48,000 Xịt Phòng Glade Cỏ Hoa 280ml
3 Xịt Phòng Glade Hoa Hồng 280ml Chai 48,900 Xịt Phòng Glade Hoa Hồng 280ml
4 Xịt Phòng Glade Lài 280ml Chai 48,000 Xịt Phòng Glade Lài 280ml
5 Xịt Phòng Glade Lavender 280ml Chai 55,000 Xịt Phòng Glade Lavender 280ml
6 Xịt Phòng Lymo Hương Charming 350Ml Chai 36,000 Xịt Phòng Lymo Hương Charming 350Ml
7 Xịt Phòng Spring Hương Chanh 280ml Chai 45,000 Xịt Phòng Spring Hương Chanh 280ml
8 Xịt Phòng Spring Hương Hoa Hồng 280ml Chai 36,432 Xịt Phòng Spring Hương Hoa Hồng 280ml
9 Xịt Phòng Spring Hương Hồng Phấn 280ml Chai 28,000 Xịt Phòng Spring Hương Hồng Phấn 280ml
10 Xịt Phòng Spring Hương Lài 280ml Chai 34,000 Xịt Phòng Spring Hương Lài 280ml
11 Xịt Phòng Sumo 400Ml Chai 48,000 Xịt Phòng Sumo 400Ml
12 Nước Hoa Xịt Phòng Sumo 350Ml Hương Charming Chai 45,000 Nước Hoa Xịt Phòng Sumo 350Ml Hương Charming
13 Axeton 500ML Chai 45,000 Axeton 500ML