BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Vòi Chữa Cháy
1 Vòi Chữa Cháy D50 - 1.3Mpa (Tomoken) Cái 0 [23573] Vòi Chữa Cháy D50 - 1.3Mpa (Tomoken)
2 Vòi Chữa Cháy D50 - 10Bar Tq 3.3Kg Có Khớp Nối Cái 0 [23574] Vòi Chữa Cháy D50 - 10Bar Tq 3.3Kg Có Khớp Nối
3 Vòi Chữa Cháy D50 - 10Bar Tq 4.0Kg Cái 0 [23575] Vòi Chữa Cháy D50 - 10Bar Tq 4.0Kg
4 Vòi Chữa Cháy D50 - 10Bar Tq 4.0Kg Có Khớp Nối Cái 0 [23576] Vòi Chữa Cháy D50 - 10Bar Tq 4.0Kg Có Khớp Nối
5 Vòi Chữa Cháy D50 - 13Bar Tq 5.0Kg Có Khớp Nối Cái 0 [23577] Vòi Chữa Cháy D50 - 13Bar Tq 5.0Kg Có Khớp Nối
6 Vòi Chữa Cháy D50 -13Bar -20M (Double Jacket Korea Standard) Cái 0 [23578] Vòi Chữa Cháy D50 -13Bar -20M (Double Jacket Korea Standard)
7 Vòi Chữa Cháy D50 -13Bar -30M (Germany Technology) 9Kg Cái 0 [23579] Vòi Chữa Cháy D50 -13Bar -30M (Germany Technology) 9Kg
8 Vòi Chữa Cháy D50 -13Bar -30M (Korea Standard) 7,5Kg Cái 0 [23580] Vòi Chữa Cháy D50 -13Bar -30M (Korea Standard) 7,5Kg
9 Vòi Chữa Cháy D50 Có Khớp Nối Cái 0 [23581] Vòi Chữa Cháy D50 Có Khớp Nối
10 Vòi Chữa Cháy D50 Đức Loại 1 Có Khớp Nối Cái 0 [23582] Vòi Chữa Cháy D50 Đức Loại 1 Có Khớp Nối
11 Vòi Chữa Cháy D65 - 10 Bar Tq 5.2Kg Có Khớp Nối Cái 0 [23583] Vòi Chữa Cháy D65 - 10 Bar Tq 5.2Kg Có Khớp Nối
12 Vòi Chữa Cháy D65 - 13Bar Tq 6.2Kg Có Khớp Nối Cái 0 [23584] Vòi Chữa Cháy D65 - 13Bar Tq 6.2Kg Có Khớp Nối
13 Vòi Chữa Cháy D65 -13Bar -20M (Double Jacket Korea Standard) Cái 0 [23585] Vòi Chữa Cháy D65 -13Bar -20M (Double Jacket Korea Standard)