BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Vở Tập Luyện Chữ
1 Luyện Viết Chữ Đẹp Quyển 0 [48044] Luyện Viết Chữ Đẹp
2 Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-03 Thiên Long Quyển 10,500 [48045] Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-03 Thiên Long
3 Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-04 Thiên Long Quyển 10,500 [48046] Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-04 Thiên Long
4 Làm quen chữ cái 3-4 tuổi bộ 1 TP-LQCC01 Quyển 11,500 [56557] Làm quen chữ cái 3-4 tuổi bộ 1 TP-LQCC01
5 Làm quen chữ cái 4-5 tuổi bộ 1 TP-LQCC04 Quyển 11,500 [56558] Làm quen chữ cái 4-5 tuổi bộ 1 TP-LQCC04
6 Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-05 Thiên Long Quyển 13,500 [56559] Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-05 Thiên Long
7 Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-06 Thiên Long Quyển 13,500 [56560] Luyện Viết Chữ Đẹp Lvcd-06 Thiên Long