BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Vật Liệu Làm Bảng
1 Thanh Bảng Tên Mica Cái 0 Thanh Bảng Tên Mica
2 Thanh Bảng Tên Sân Khấu Kt Cao 25Cm, Dài 2,45M Cái 0 Thanh Bảng Tên Sân Khấu Kt Cao 25Cm, Dài 2,45M
3 Co Nhựa Làm Bảng Học Sinh Cái 0 Co Nhựa Làm Bảng Học Sinh
4 Co Nhựa Làm Bảng Từ Cái 0 Co Nhựa Làm Bảng Từ
5 Nhôm Bo Bảng Rảnh 10Cm-6M(Bảng Nỉ) Cây 0 Nhôm Bo Bảng Rảnh 10Cm-6M(Bảng Nỉ)
6 Nhôm Bo Bảng Rảnh 16Cm-6M(Bảng Từ) Cây 0 Nhôm Bo Bảng Rảnh 16Cm-6M(Bảng Từ)
7 Nhôm Cánh Trơn Lớn 6M(Mica Ngoại) Cây 0 Nhôm Cánh Trơn Lớn 6M(Mica Ngoại)
8 Nhôm Cánh Trơn Nhỏ Tb 6M(Nhôm Chỉ) Cây 0 Nhôm Cánh Trơn Nhỏ Tb 6M(Nhôm Chỉ)
9 Nhôm Đế Bảng 6M(Kệ Phấn) Cây 0 Nhôm Đế Bảng 6M(Kệ Phấn)
10 Nhôm Làm Bảng Hình Chữ V Cây 0 Nhôm Làm Bảng Hình Chữ V
11 Nhôm Làm Bảng Mica Cây 0 Nhôm Làm Bảng Mica
12 Nhôm Làm Bảng Từ Cây 0 Nhôm Làm Bảng Từ
13 Nhôm Làm Kệ Viết Cây 0 Nhôm Làm Kệ Viết