BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Văn Phòng Phẩm
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng Ream 0 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng
2 Đinh Dù Nhựa (Bịch) Bịch 15,000 Đinh Dù Nhựa (Bịch)
3 Nơ Gói Quà Bịch 0 Nơ Gói Quà
4 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Đỏ Bịch 7,000 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Đỏ
5 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Dương Bịch 30,000 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Dương
6 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Hồng Bịch 7,000 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Hồng
7 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Vàng Bịch 7,000 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Vàng
8 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Đỏ Bịch 2,500 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Đỏ
9 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Dương Bịch 2,500 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Dương
10 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Hồng Bịch 15,000 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Hồng
11 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Lá Bịch 0 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Lá
12 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Vàng Bịch 2,500 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Vàng
13 Dây Thun Hiệp Thành Xanh Lá Lớn Bịch 0 Dây Thun Hiệp Thành Xanh Lá Lớn