BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Văn Phòng Phẩm
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ Ream 63,000 [8858741710298] Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ product.origin(6,)
2 Đinh Dù Nhựa (Bịch) Bịch 15,000 [4596] Đinh Dù Nhựa (Bịch)
3 Nơ Gói Quà Bịch 0 [4597] Nơ Gói Quà
4 Nơ Rút Gói Quà 3cm Bịch 7,000 [4598] Nơ Rút Gói Quà 3cm
5 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Dương Bịch 30,000 [4599] Nơ Rút Gói Quà 3Cm Dương
6 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Hồng Bịch 7,000 [4600] Nơ Rút Gói Quà 3Cm Hồng
7 Nơ Rút Gói Quà 3Cm Vàng Bịch 7,000 [4601] Nơ Rút Gói Quà 3Cm Vàng
8 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Đỏ Bịch 2,500 [4602] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Đỏ
9 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Dương Bịch 2,500 [4603] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Dương
10 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Hồng Bịch 15,000 [4604] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Hồng
11 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Lá Bịch 0 [4605] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Lá
12 Nơ Rút Gói Quà 5Cm Vàng Bịch 2,500 [4606] Nơ Rút Gói Quà 5Cm Vàng
13 Dây Thun Hiệp Thành Xanh Lá Lớn Bịch 0 [4607] Dây Thun Hiệp Thành Xanh Lá Lớn