BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Vải Chống Tĩnh Điện
1 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6005 Màu Hồng Đậm, 108G/M2 mét 20,000 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6005 Màu Hồng Đậm, 108G/M2
2 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6006 Màu Hồng Nhạt, 108G/M2 mét 0 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6006 Màu Hồng Nhạt, 108G/M2
3 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6008 Màu Vàng Đậm, 108G/M2 mét 20,000 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6008 Màu Vàng Đậm, 108G/M2
4 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6014 Màu Xanh Biển, 108G/M2 mét 35,000 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6014 Màu Xanh Biển, 108G/M2
5 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6015 Màu Xanh Biển, 108G/M2 (Đậm) mét 0 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6015 Màu Xanh Biển, 108G/M2 (Đậm)
6 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6017 Màu Xanh Lá, 108G/M2 mét 20,000 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6017 Màu Xanh Lá, 108G/M2
7 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6027 Màu Xám, 108G/M2 mét 0 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, F6027 Màu Xám, 108G/M2
8 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, Gt001 Màu Trắng, 108G/M2 mét 25,000 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, Gt001 Màu Trắng, 108G/M2
9 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, Gt004 Màu Hồng, 108G/M2 mét 0 Vải Chống Tĩnh Điện - Kẻ Sọc 5Mm, Gt004 Màu Hồng, 108G/M2
10 Vải Chống Tĩnh Điện Màu Xanh Đậm Kaki mét 0 Vải Chống Tĩnh Điện Màu Xanh Đậm Kaki
11 Vải Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện 100D(Frf060) mét 0 Vải Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện 100D(Frf060)
12 Vải Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện 100D(Frf080) mét 0 Vải Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện 100D(Frf080)
13 Vải Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện Frf020 mét 0 Vải Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện Frf020