BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ủng Bảo Hộ
1 Quần Liền Ủng Lội Nước Bộ 135,000 [4958] Quần Liền Ủng Lội Nước
2 Ủng Bảo Hộ 2 Màu Vac-003 (Size:5-7) Đôi 0 [28703] Ủng Bảo Hộ 2 Màu Vac-003 (Size:5-7)
3 Ủng Bảo Hộ DH-Group Đôi 0 [28704] Ủng Bảo Hộ DH-Group
4 Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Trắng Số 6 Đôi 0 [28705] Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Trắng Số 6
5 Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Trắng Số 7 Đôi 0 [28706] Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Trắng Số 7
6 Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Trắng Số 8 Đôi 0 [28707] Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Trắng Số 8
7 Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Vàng Đôi 0 [28708] Ủng Bảo Hộ Eva Vac-E014 Vàng
8 Ủng Bảo Hộ Everrest Safety Size 42 Đôi 0 [28709] Ủng Bảo Hộ Everrest Safety Size 42
9 Ủng Bảo Hộ King'S Kwd805C Đôi 0 [28710] Ủng Bảo Hộ King'S Kwd805C
10 Ủng Bảo Hộ Màu Đen Vac-003 (Size:5-7) Đôi 0 [28711] Ủng Bảo Hộ Màu Đen Vac-003 (Size:5-7)
11 Ủng Bảo Hộ Màu Đen Vac-003 (Size:8-10) Đôi 0 [28712] Ủng Bảo Hộ Màu Đen Vac-003 (Size:8-10)
12 Ủng Bảo Hộ Mũi Thép S106 Đôi 0 [28713] Ủng Bảo Hộ Mũi Thép S106
13 Ủng Bảo Hộ Vac-002 (Size:5-7) Đôi 0 [28714] Ủng Bảo Hộ Vac-002 (Size:5-7)