BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tủ, Túi Sơ Cứu Y Tế
1 Tủ Thuốc Y Tế 35*28*15Cm Cái 415,000 [23567] Tủ Thuốc Y Tế 35*28*15Cm
2 Tủ Thuốc Y Tế 50*35*20Cm Cái 370,000 [23568] Tủ Thuốc Y Tế 50*35*20Cm
3 Túi Cứu Thương Loại B Cái 1,550,000 [23569] Túi Cứu Thương Loại B
4 Túi Cứu Thương Loại C Cái 2,400,000 [23570] Túi Cứu Thương Loại C
5 Túi Cứu Thương Y Tế Theo Thông Tư 09 Cái 0 [23571] Túi Cứu Thương Y Tế Theo Thông Tư 09
6 Túi Da Cứu Thương Cái 120,000 [23572] Túi Da Cứu Thương
7 Bộ Túi Y Tế SafeKit VP1 (15sp) Bộ 495,000 [56701] Bộ Túi Y Tế SafeKit VP1 (15sp)
8 Túi Cứu Thương Loại A Cái 1,500,000 [56727] Túi Cứu Thương Loại A