BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tủ Tài Liệu
1 Tủ A4 Nắp Bằng 3 Ngăn 343/3 Duy Tân Cái 0 [22733] Tủ A4 Nắp Bằng 3 Ngăn 343/3 Duy Tân
2 Tủ A4 Nắp Bằng 4 Ngăn No.343/4 Duy Tân Cái 300,000 [22734] Tủ A4 Nắp Bằng 4 Ngăn No.343/4 Duy Tân
3 Tủ A4 Nắp Bằng 5 Ngăn No.343/5 Duy Tân Cái 0 [22735] Tủ A4 Nắp Bằng 5 Ngăn No.343/5 Duy Tân
4 Tủ Đại Kiểu 3 Ngăn No.705N/3 Duy Tân Cái 0 [22736] Tủ Đại Kiểu 3 Ngăn No.705N/3 Duy Tân
5 Tủ Đại Kiểu 4 Ngăn No.705N/4 Duy Tân Cái 0 [22737] Tủ Đại Kiểu 4 Ngăn No.705N/4 Duy Tân
6 Tủ Đại Kiểu 5 Ngăn No.705N/5 Duy Tân Cái 0 [22738] Tủ Đại Kiểu 5 Ngăn No.705N/5 Duy Tân
7 Tủ Đựng Tài Liệu 3 Ngăn Deli - 9793 Cái 0 [22739] Tủ Đựng Tài Liệu 3 Ngăn Deli - 9793
8 Tủ Đựng Tài Liệu 4 Ngăn Deli 9794 Cái 600,000 [22740] Tủ Đựng Tài Liệu 4 Ngăn Deli 9794
9 Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli E8855 Cái 823,230 [22741] Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli E8855
10 Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli E9795 Cái 650,000 [22742] Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli E9795
11 Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli 8854 Cái 1,135,000 [8934578018168] Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli 8854
12 Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli- 9762 Cái 0 [22744] Tủ Đựng Tài Liệu 5 Ngăn Deli- 9762
13 Tủ Đựng Tài Liệu 7 Ngăn Deli - 8877 Cái 1,100,000 [22745] Tủ Đựng Tài Liệu 7 Ngăn Deli - 8877