BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tủ Nhựa, Tủ Ngăn Kéo
1 Tủ Lớn 3 Ngăn No.662/3 Cái 0 Tủ Lớn 3 Ngăn No.662/3
2 Tủ Lớn 4 Ngăn No.662/4 Cái 0 Tủ Lớn 4 Ngăn No.662/4
3 Tủ Lớn 5 Ngăn No.662/5 Cái 0 Tủ Lớn 5 Ngăn No.662/5
4 Tủ Mina Hồng 3 Ngăn No.225/3 Cái 0 Tủ Mina Hồng 3 Ngăn No.225/3
5 Tủ Mina Hồng 4 Ngăn No.225/4 Cái 0 Tủ Mina Hồng 4 Ngăn No.225/4
6 Tủ Mina Hồng 5 Ngăn No.225/5 Cái 0 Tủ Mina Hồng 5 Ngăn No.225/5
7 Tủ Mina Trắng 3 Ngăn No.225/3 Cái 0 Tủ Mina Trắng 3 Ngăn No.225/3
8 Tủ Mina Trắng 4 Ngăn No.225/4 Cái 0 Tủ Mina Trắng 4 Ngăn No.225/4
9 Tủ Mina Trắng 5 Ngăn No.225/5 Cái 0 Tủ Mina Trắng 5 Ngăn No.225/5
10 Tủ Mina-L 4 Ngăn No.915/4 Cái 0 Tủ Mina-L 4 Ngăn No.915/4
11 Tủ Mina-L 5 Ngăn No.915/5 Cái 0 Tủ Mina-L 5 Ngăn No.915/5
12 Tủ Quà Tặng 1.2*2.1(1.6*0.5 Đỉnh 2.1) Cái 0 Tủ Quà Tặng 1.2*2.1(1.6*0.5 Đỉnh 2.1)
13 Tủ Quà Tặng 1.56*0.3*1.2M Cái 0 Tủ Quà Tặng 1.56*0.3*1.2M