BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tô, Chén Sứ, Vá
1 Chén Sứ Minh Long Cái 18,000 Chén Sứ Minh Long
2 Tô Sứ Trắng Đk 16Cm Cái 25,000 Tô Sứ Trắng Đk 16Cm
3 Tô Sứ Trắng Đk 18Cm Cái 35,000 Tô Sứ Trắng Đk 18Cm
4 Tô Sứ Trắng Minh Long (15Cm) Cái 0 Tô Sứ Trắng Minh Long (15Cm)
5 Tô Sứ Trắng Minh Long (19.5Cm) Cái 0 Tô Sứ Trắng Minh Long (19.5Cm)