BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tô, Chén Sứ, Vá
1 Chén Sứ Minh Long cái 18,000 [6186] Chén Sứ Minh Long
2 Tô Sứ Trắng Đk 16Cm cái 25,000 [6192] Tô Sứ Trắng Đk 16Cm
3 Tô Sứ Trắng Đk 18Cm cái 35,000 [6193] Tô Sứ Trắng Đk 18Cm
4 Tô Sứ Trắng Minh Long (15Cm) cái 0 [6194] Tô Sứ Trắng Minh Long (15Cm)
5 Tô Sứ Trắng Minh Long (19.5Cm) cái 0 [6195] Tô Sứ Trắng Minh Long (19.5Cm)