BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tô, Chén Nhựa, Vá
1 Chén Chấm Ht Cái 0 [10296] Chén Chấm Ht
2 Chén Cơm Ht Cái 12,000 [10297] Chén Cơm Ht
3 Chén Nhỏ Cái 0 [10298] Chén Nhỏ
4 Chén Nhựa Cái 12,000 [10299] Chén Nhựa
5 Chén Nhựa Dùng 1 Lần Cái 1,200 [10300] Chén Nhựa Dùng 1 Lần
6 Chén Xanh Melamin Nhỏ Co09 Cái 0 [10301] Chén Xanh Melamin Nhỏ Co09
7 Chén Xanh Melamine 11.5Cm Cái 0 [10302] Chén Xanh Melamine 11.5Cm
8 Chén Xanh Melamine X08 20Cm Cái 0 [10303] Chén Xanh Melamine X08 20Cm
9 Tô Bèo Ht Cái 0 [10304] Tô Bèo Ht
10 Tô Inox 20Cm Tchi Cái 0 [10305] Tô Inox 20Cm Tchi
11 Tô Mì Ht Cái 0 [10306] Tô Mì Ht
12 Tô Ngấn 7 Ohio Cái 0 [10307] Tô Ngấn 7 Ohio
13 Tô Nhựa Dùng 1 Lần Cái 2,000 [10308] Tô Nhựa Dùng 1 Lần