BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tô, Chén Inox, Vá
1 Vá Canh Inox (15*50Cm) Cái 0 Vá Canh Inox (15*50Cm)
2 Vá Inox Múc Nước Lèo (54*15) Cái 0 Vá Inox Múc Nước Lèo (54*15)
3 Vá Múc Canh Inox Cái 18,000 Vá Múc Canh Inox
4 Vá Múc Cơm Inox Cái 0 Vá Múc Cơm Inox
5 Vá Xúc Đá Inox Cái 80,000 Vá Xúc Đá Inox
6 Muỗng Ăn Inox Cái 8,000 Muỗng Ăn Inox
7 Muỗng Inox Cái 12,000 Muỗng Inox
8 Muỗng Inox Chia Thức Ăn Cái 0 Muỗng Inox Chia Thức Ăn
9 Muỗng Inox Fd Cái 0 Muỗng Inox Fd