BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tinh Dầu
1 Tinh Dầu Thơm Hương Bạc Hà 10Ml Chai 180,000 [26270] Tinh Dầu Thơm Hương Bạc Hà 10Ml
2 Tinh Dầu Thơm Hương Bạc Hà 30Ml Chai 0 [26271] Tinh Dầu Thơm Hương Bạc Hà 30Ml
3 Tinh Dầu Thơm Hương Bạc Hà 50Ml Chai 0 [26272] Tinh Dầu Thơm Hương Bạc Hà 50Ml
4 Tinh Dầu Thơm Hương Bưởi 10Ml Chai 180,000 [26273] Tinh Dầu Thơm Hương Bưởi 10Ml
5 Tinh Dầu Thơm Tràm Huế 30Ml Chai 0 [26274] Tinh Dầu Thơm Tràm Huế 30Ml
6 Tinh Dầu Thơm Hương Xả 30Ml Chai 280,000 [26275] Tinh Dầu Thơm Hương Xả 30Ml
7 Tinh Dầu Thơm Hương Xả 50Ml Chai 0 [26276] Tinh Dầu Thơm Hương Xả 50Ml
8 Tinh Dầu Thơm Oải Hương 10Ml Chai 0 [26277] Tinh Dầu Thơm Oải Hương 10Ml
9 Tinh Dầu Thơm Xả 10Ml Chai 180,000 [26278] Tinh Dầu Thơm Xả 10Ml
10 Tinh Dầu Trà Xanh 10Ml Chai 0 [26279] Tinh Dầu Trà Xanh 10Ml
11 Dầu Gió Trường Sơn Chai 25,000 [26280] Dầu Gió Trường Sơn
12 Dầu Gió Xanh Thiên Thảo Chai 0 [26281] Dầu Gió Xanh Thiên Thảo
13 Dầu Gội Clear 340G Chai 0 [26282] Dầu Gội Clear 340G