BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thước Các Loại
1 Bộ Thước E Kê Dẻo Deli 6204 Bộ 0 Bộ Thước E Kê Dẻo Deli 6204
2 Bộ Thước Eke 15Cm Deli - 6415 Bộ 26,054 Bộ Thước Eke 15Cm Deli - 6415
3 Bộ Thước Eke 18 Cm Deli- 6420 Bộ 10,590 Bộ Thước Eke 18 Cm Deli- 6420
4 Bộ Thước Eke 25Cm Deli - 6425 Bộ 15,020 Bộ Thước Eke 25Cm Deli - 6425
5 Bộ Thước Eke 30Cm Deli - 6430 Bộ 24,630 Bộ Thước Eke 30Cm Deli - 6430
6 Bộ Thước Eke 35Cm Deli - 6435 Bộ 35,000 Bộ Thước Eke 35Cm Deli - 6435
7 Bộ Thước Eke 40Cm Deli - 6440 Bộ 65,000 Bộ Thước Eke 40Cm Deli - 6440
8 Bộ Thước Eke 45Cm Deli - 6445 Bộ 54,300 Bộ Thước Eke 45Cm Deli - 6445
9 Bộ Thước Hình Học Bộ 0 Bộ Thước Hình Học
10 Bộ Thước Kẻ 4 Món (In Hình) Deli 71955 Bộ 0 Bộ Thước Kẻ 4 Món (In Hình) Deli 71955
11 Bộ Thước Kẻ 4 Món (Không Hình) Deli 71953 Bộ 10,000 Bộ Thước Kẻ 4 Món (Không Hình) Deli 71953
12 Thước Bộ Đa Năng 5 Cây Win No.160 Bộ 15,000 Thước Bộ Đa Năng 5 Cây Win No.160
13 Thước Bộ Sr012 Bộ 0 Thước Bộ Sr012