BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thùng Đựng Đá
1 Thùng Đá 10 Lít Cái 0 Thùng Đá 10 Lít
2 Thùng Đá 25 Lít Cái 0 Thùng Đá 25 Lít
3 Thùng Đá 35 Lít Cái 570,000 Thùng Đá 35 Lít
4 Thùng Đá 45 Lít Cái 0 Thùng Đá 45 Lít
5 Thùng Đá 60L Cái 0 Thùng Đá 60L
6 Thùng Đá 60L Bánh Xe Cái 0 Thùng Đá 60L Bánh Xe
7 Thùng Đá 85L Cái 0 Thùng Đá 85L
8 Thùng Đá Đồng Tâm 10.5 Lít Cái 0 Thùng Đá Đồng Tâm 10.5 Lít
9 Thùng Đá Duy Tân 35 Lít Cái 0 Thùng Đá Duy Tân 35 Lít
10 Thùng Đá Duy Tân 45 Lít Cái 0 Thùng Đá Duy Tân 45 Lít
11 Thùng Đá Hibox 16 Lít Có Vòi Cái 0 Thùng Đá Hibox 16 Lít Có Vòi
12 Thùng Đá Hibox 25L Cái 0 Thùng Đá Hibox 25L
13 Thùng Đá Hibox 35L Cái 0 Thùng Đá Hibox 35L