BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thùng Sơn, Xô Nhớt
1 Thùng Sơn 18-20L Cái 0 [23775] Thùng Sơn 18-20L
2 Thùng Sơn Quai Nhựa 3,8 Lít Cái 0 [23776] Thùng Sơn Quai Nhựa 3,8 Lít
3 Thùng Sơn Quai Nhựa 5 Lít Cao Cái 0 [23777] Thùng Sơn Quai Nhựa 5 Lít Cao
4 Thùng Sơn Quai Sắt 10 Lít Cái 0 [23778] Thùng Sơn Quai Sắt 10 Lít
5 Thùng Sơn Quai Sắt 15 Lít Cái 0 [23779] Thùng Sơn Quai Sắt 15 Lít
6 Thùng Sơn Quai Sắt 5 Lít Cái 0 [23780] Thùng Sơn Quai Sắt 5 Lít
7 Xô Nhớt 18L (Xô Nắp Bằng) Cái 0 [23781] Xô Nhớt 18L (Xô Nắp Bằng)
8 Xô Nhớt 20L Cái 0 [23782] Xô Nhớt 20L