BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thùng Rác
1 Thùng Rác 120L Có Bánh Xe (54 X 46X 92Cm) Cái 725,000 Thùng Rác 120L Có Bánh Xe (54 X 46X 92Cm)
2 Thùng Rác 120L Có Bánh Xe Có Chân Đạp Cái 0 Thùng Rác 120L Có Bánh Xe Có Chân Đạp
3 Thùng Rác 120L Không Bánh Xe Cái 0 Thùng Rác 120L Không Bánh Xe
4 Thùng Rác 150 Lít Nắp Kín Màu Xanh Cái 0 Thùng Rác 150 Lít Nắp Kín Màu Xanh
5 Thùng Rác 2 Ngăn (Xanh, Đen) 20 Lít Cái 0 Thùng Rác 2 Ngăn (Xanh, Đen) 20 Lít
6 Thùng Rác 2 Ngăn (Xanh, Đen) 40 Lít Cái 0 Thùng Rác 2 Ngăn (Xanh, Đen) 40 Lít
7 Thùng Rác 240 Lít Nắp Hở Màu Xanh Cái 0 Thùng Rác 240 Lít Nắp Hở Màu Xanh
8 Thùng Rác 240 Lít Nắp Kín Màu Cam Cái 0 Thùng Rác 240 Lít Nắp Kín Màu Cam
9 Thùng Rác 240 Lít Nắp Kín Màu Xanh Cái 1,150,000 Thùng Rác 240 Lít Nắp Kín Màu Xanh
10 Thùng Rác 3 Ngăn 180 Lít Cái 0 Thùng Rác 3 Ngăn 180 Lít
11 Thùng Rác 60 Lít Nắp Kín Màu Xanh Cái 390,000 Thùng Rác 60 Lít Nắp Kín Màu Xanh
12 Thùng Rác 70 Lít Ht.569 Cái 0 Thùng Rác 70 Lít Ht.569
13 Thùng Rác Có Nắp Và Chân Bật Trung 30Cm Cái 120,000 Thùng Rác Có Nắp Và Chân Bật Trung 30Cm