BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động
1 Bọc Giày Nilong Cpe Trắng Bịch 350,000 Bọc Giày Nilong Cpe Trắng
2 Bọc Giày Nilong Cpe Xanh Bịch 150,000 Bọc Giày Nilong Cpe Xanh
3 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng Bịch 160,000 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng
4 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh Bịch 250,000 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh
5 Băng Cuộn Y Tế Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế
6 Băng Cuộn Y Tế Kt 10*200Cm Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế Kt 10*200Cm
7 Băng Cuộn Y Tế Kt 15*200Cm Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế Kt 15*200Cm
8 Băng Cuộn Y Tế Kt 5*200Cm Bịch 0 Băng Cuộn Y Tế Kt 5*200Cm
9 Băng Dán Cuộn Vải Y Tế (1.25Cm X 5M) Bịch 0 Băng Dán Cuộn Vải Y Tế (1.25Cm X 5M)
10 Băng Gạc (1 Bịch = 10 Miếng) Bịch 30,000 Băng Gạc (1 Bịch = 10 Miếng)
11 Băng Gạc (1 Bịch = 5 Cuộn) Bịch 0 Băng Gạc (1 Bịch = 5 Cuộn)
12 Băng Gạc (Bịch Nhỏ) Bịch 0 Băng Gạc (Bịch Nhỏ)
13 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam Bịch 100,000 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam