BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động
1 Bọc Giày Nilong Cpe Trắng Bịch 75,000 [3668] Bọc Giày Nilong Cpe Trắng
2 Bọc Giày Nilong Cpe Xanh Bịch 75,000 [8934578022198] Bọc Giày Nilong Cpe Xanh
3 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng Bịch 110,000 [8934578035378] Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng
4 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh Bịch 110,000 [8934578035280] Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh
5 Băng Cuộn Y Tế Bịch 0 [3681] Băng Cuộn Y Tế
6 Băng Cuộn Y Tế Kt 10x200Cm Bịch 0 [3682] Băng Cuộn Y Tế Kt 10x200Cm
7 Băng Cuộn Y Tế Kt 15x200Cm Bịch 0 [3683] Băng Cuộn Y Tế Kt 15x200Cm
8 Băng Cuộn Y Tế Kt 5x200Cm Bịch 0 [3684] Băng Cuộn Y Tế Kt 5x200Cm
9 Băng Dán Cuộn Vải Y Tế (1.25Cm X 5M) Bịch 0 [3685] Băng Dán Cuộn Vải Y Tế (1.25Cm X 5M)
10 Băng Gạc (1 Bịch = 10 Miếng) Bịch 30,000 [3686] Băng Gạc (1 Bịch = 10 Miếng)
11 Băng Gạc (1 Bịch = 5 Cuộn) Bịch 0 [3687] Băng Gạc (1 Bịch = 5 Cuộn)
12 Băng Gạc (Bịch Nhỏ) Bịch 0 [3688] Băng Gạc (Bịch Nhỏ)
13 Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam Bịch 90,000 [8934578035314] Bao Ngón Tay Cao Su Màu Cam