BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thau Nhựa
1 Bộ Thau Rổ - 2T0 Cái 0 Bộ Thau Rổ - 2T0
2 Bộ Thau Rổ - 2T4 Cái 0 Bộ Thau Rổ - 2T4
3 Bộ Thau Rổ - 2T8 Cái 0 Bộ Thau Rổ - 2T8
4 Bộ Thau Rổ - 3T2 Cái 0 Bộ Thau Rổ - 3T2
5 Bộ Thau Rổ - 3T6 Cái 0 Bộ Thau Rổ - 3T6
6 Bộ Thau Rổ - 4T0 Cái 38,000 Bộ Thau Rổ - 4T0
7 Bộ Thau Rổ Hột Xoài C1408-J1408 Cái 0 Bộ Thau Rổ Hột Xoài C1408-J1408
8 Bộ Thau Rổ Nhật Nhỏ C1147-J1147 Cái 0 Bộ Thau Rổ Nhật Nhỏ C1147-J1147
9 Bộ Thau Rổ Nhật Trung C1148-J1148 Cái 0 Bộ Thau Rổ Nhật Trung C1148-J1148
10 Bộ Thau Rổ Oval Lớn C908-J909 Cái 0 Bộ Thau Rổ Oval Lớn C908-J909
11 Bộ Thau Rổ Oval Nhỏ C906-J907 Cái 0 Bộ Thau Rổ Oval Nhỏ C906-J907
12 Bộ Thau Rổ Tròn Lớn C1070 - J1070 Cái 0 Bộ Thau Rổ Tròn Lớn C1070 - J1070
13 Bộ Thau Rổ Tròn Nhỏ C1069 - J1069 Cái 0 Bộ Thau Rổ Tròn Nhỏ C1069 - J1069