BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thang
1 Thang Chập Tự Động Chữ A 2 Mét Cái 0 [10557] Thang Chập Tự Động Chữ A 2 Mét
2 Thang Nhôm Chữ A 875 Cái 820,000 [10558] Thang Nhôm Chữ A 875
3 Thang Nhôm Gấp 4 Khúc Nik44A & Nik44 Cái 0 [10559] Thang Nhôm Gấp 4 Khúc Nik44A & Nik44
4 Thang Nhôm Ghế 6 Bậc Kagami Kt-Sl126 Cái 0 [10560] Thang Nhôm Ghế 6 Bậc Kagami Kt-Sl126
5 Thang Nhôm Poongsan Ps-46 Cái 0 [10561] Thang Nhôm Poongsan Ps-46
6 Thang Nhôm Rút Đôi Ai44 (4.4M) Cái 0 [10562] Thang Nhôm Rút Đôi Ai44 (4.4M)
7 Thang Nhôm Rút Đôi Nikita 5.6M Cái 0 [10563] Thang Nhôm Rút Đôi Nikita 5.6M
8 Thang Nhôm Rút Chữ A Ai38 -3.8M Cái 0 [10564] Thang Nhôm Rút Chữ A Ai38 -3.8M
9 Thang Nhôm Rút Đôi Nikita Ai50 Cái 0 [10565] Thang Nhôm Rút Đôi Nikita Ai50
10 Thang Nhôm Rút R26 Cái 0 [10566] Thang Nhôm Rút R26
11 Thang Nhôm Rút R32 Cái 0 [10567] Thang Nhôm Rút R32
12 Thang Nhôm Rút R38 Cái 0 [10568] Thang Nhôm Rút R38
13 Thang Nhôm Rút R41 Cái 0 [10569] Thang Nhôm Rút R41