BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thang Dây Inox - Dây Cứu Người
1 Cuộn Dây Cứu Nạn 20M Cái 0 Cuộn Dây Cứu Nạn 20M
2 Thang Dây Chữa Cháy Inox Cái 0 Thang Dây Chữa Cháy Inox
3 Thang Thoát Hiểm Cuốn – Th.56 Cái 0 Thang Thoát Hiểm Cuốn – Th.56
4 Thang Thoát Hiểm Cuốn Chống Tường – Th.58 Cái 0 Thang Thoát Hiểm Cuốn Chống Tường – Th.58
5 Dây Thoát Hiểm Đám Cháy Cái 0 Dây Thoát Hiểm Đám Cháy
6 Thang Dây Thoát Hiểm Inox Mét 180,000 Thang Dây Thoát Hiểm Inox