BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thảm Chùi Chân
1 Thảm Chùi Chân Đinh Nhung 30X40 Cái 45,000 Thảm Chùi Chân Đinh Nhung 30X40
2 Thảm Chùi Chân Đinh Nhung 40*60 Cái 81,000 Thảm Chùi Chân Đinh Nhung 40*60
3 Thảm Chùi Chân Vải Đan Cái 25,000 Thảm Chùi Chân Vải Đan
4 Thảm Nhựa Lưới Chốn Trơn 90*100Cm Cái 0 Thảm Nhựa Lưới Chốn Trơn 90*100Cm
5 Thảm Nhựa Lưới Chống Trượt Kt 0.9 X 1.2M Cái 0 Thảm Nhựa Lưới Chống Trượt Kt 0.9 X 1.2M
6 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 0.54*1.62M Cái 0 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 0.54*1.62M
7 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 0.8*1M Cái 0 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 0.8*1M
8 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 0.98*1.88M Cái 0 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 0.98*1.88M
9 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 1*1.2M Cái 0 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 1*1.2M
10 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 1.2*2.36M Cái 0 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 1.2*2.36M
11 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 1.2*2M Cái 385,000 Thảm Nhựa Rối Chùi Chân 1.2*2M
12 Thảm Nỉ Đế Cao Su 1.2 X2M Cái 0 Thảm Nỉ Đế Cao Su 1.2 X2M
13 Thảm Oval Vải Lớn Cái 48,000 Thảm Oval Vải Lớn