BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thảm Cách Điện
1 Thảm Cách Điện 10Kv Vicadi (1Mx0,65M) Tấm 640,000 [48214] Thảm Cách Điện 10Kv Vicadi (1Mx0,65M)
2 Thảm Cách Điện 10Kv Vicadi (1Mx1M) Tấm 1,000,000 [48215] Thảm Cách Điện 10Kv Vicadi (1Mx1M)
3 Thảm Cách Điện 22 Kv TDTT 1X2M Dày 8 Li Tấm 0 [48216] Thảm Cách Điện 22 Kv TDTT 1X2M Dày 8 Li
4 Thảm Cách Điện 22Kv Vicadi (1Mx0,65M) Tấm 740,000 [48217] Thảm Cách Điện 22Kv Vicadi (1Mx0,65M)
5 Thảm Cách Điện 22Kv Vicadi (1Mx1M) Tấm 1,070,000 [48218] Thảm Cách Điện 22Kv Vicadi (1Mx1M)
6 Thảm Cách Điện 35Kv Vicadi (1Mx0,65M) Tấm 0 [48219] Thảm Cách Điện 35Kv Vicadi (1Mx0,65M)
7 Thảm Cách Điện 35Kv Vicadi (1Mx1M) Tấm 0 [48220] Thảm Cách Điện 35Kv Vicadi (1Mx1M)
8 Thảm Cách Điện Hạ Áp Vicadi (1Mx0,65M) Tấm 0 [48221] Thảm Cách Điện Hạ Áp Vicadi (1Mx0,65M)
9 Thảm Cách Điện Hạ Áp Vicadi (1Mx1M) Tấm 930,000 [48222] Thảm Cách Điện Hạ Áp Vicadi (1Mx1M)
10 Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT Vicadi Dày 10Ly Tấm 0 [48223] Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT Vicadi Dày 10Ly
11 Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT Vicadi Dày 6Ly Tấm 0 [48224] Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT Vicadi Dày 6Ly
12 Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT Vicadi Dày 8Ly Tấm 0 [48225] Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT Vicadi Dày 8Ly
13 Thảm Chống Tĩnh Điện Xanh Trơn Bóng (1.0M X10M X 2Mm) Tấm 1,550,000 [48226] Thảm Chống Tĩnh Điện Xanh Trơn Bóng (1.0M X10M X 2Mm)