BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tem Dán
1 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Cam Cuộn 0 [26883] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Cam
2 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Hồng Cuộn 2,300 [26884] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Hồng
3 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Trắng Cuộn 0 [26885] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Trắng
4 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Vàng Cuộn 3,000 [26886] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Vàng
5 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Xanh Lá Cuộn 3,500 [26887] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Xanh Lá
6 Phù Hiệu Học Sinh (25x67) Cái 1,700 [56674] Phù Hiệu Học Sinh (25x67)
7 Phù Hiệu Trống Buổi Sáng ( k rõ ) Cái 1,700 [56675] Phù Hiệu Trống Buổi Sáng ( k rõ )