BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tem Dán
1 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Cam Cuộn 0 [8934578044358] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Cam product.origin(6,)
2 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Hồng Cuộn 2,300 [8934578044367] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Hồng product.origin(6,)
3 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Trắng Cuộn 0 [8934578020747] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Trắng product.origin(6,)
4 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Vàng Cuộn 5,000 [8934578020756] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Vàng product.origin(6,)
5 Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Xanh Lá Cuộn 3,500 [8934578044376] Tem Ghi Giá (Cuộn) Màu Xanh Lá product.origin(6,)
6 Phù Hiệu Học Sinh (25x67) Cái 1,700 [56674] Phù Hiệu Học Sinh (25x67)
7 Phù Hiệu Trống Buổi Sáng ( k rõ ) Cái 1,700 [56675] Phù Hiệu Trống Buổi Sáng ( k rõ )