BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tập Vở
1 Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long Quyển 0 Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long
2 Tập 100 Tr Chuột Vàng Quyển 0 Tập 100 Tr Chuột Vàng
3 Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 4 Ô Ly Quyển 8,000 Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 4 Ô Ly
4 Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 5 Ô Ly Quyển 6,500 Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 5 Ô Ly
5 Tập Hiệp Phong 100 Trang Quyển 7,000 Tập Hiệp Phong 100 Trang
6 Tập Hiệp Phong ABC 4 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang Quyển 7,000 Tập Hiệp Phong ABC 4 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang
7 Tập Hiệp Phong ABC 5 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang Quyển 6,000 Tập Hiệp Phong ABC 5 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang
8 Tập Hòa Bình ABC 4 Ô Ly 100 Trang Quyển 14,000 Tập Hòa Bình ABC 4 Ô Ly 100 Trang
9 Tập Hòa Bình ABC 5 Ô Ly 100 Trang Quyển 7,000 Tập Hòa Bình ABC 5 Ô Ly 100 Trang
10 Tập Hòa Bình Bạn Nhỏ ABC 4 Ô Ly 100 Trang Quyển 11,400 Tập Hòa Bình Bạn Nhỏ ABC 4 Ô Ly 100 Trang
11 Tập Thuận Tiến 4 Ô Ly 100 Trang Quyển 14,000 Tập Thuận Tiến 4 Ô Ly 100 Trang
12 Tập SV 200 tr Thuận Tiến Kẻ Ngang Quyển 0 Tập SV 200 tr Thuận Tiến Kẻ Ngang
13 Tập Tiến Phát ABC 4 Ô Ly 100 Trang Quyển 4,500 Tập Tiến Phát ABC 4 Ô Ly 100 Trang