BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tập Vở
1 Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long Quyển 0 [47872] Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long
2 Tập 100 Tr Chuột Vàng Quyển 0 [47879] Tập 100 Tr Chuột Vàng
3 Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 4 Ô Ly Quyển 8,000 [8935128262059] Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 4 Ô Ly product.origin(6,)
4 Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 5 Ô Ly Quyển 6,500 [47881] Tập 100 Tr Heo Vàng Thuận Tiến 5 Ô Ly
5 Tập Hiệp Phong 100 Trang Quyển 0 [8934578014940] Tập Hiệp Phong 100 Trang
6 Tập Hiệp Phong ABC 4 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang Quyển 0 [8934578014861] Tập Hiệp Phong ABC 4 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang product.origin(6,)
7 Tập Hiệp Phong ABC 5 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang Quyển 7,000 [8934578014870] Tập Hiệp Phong ABC 5 Ô Ly Định Lượng 70G 100 Trang product.origin(6,)
8 Tập Hòa Bình ABC 4 Ô Ly 100 Trang ĐL 80 gsm Quyển 9,000 [8934578028925] Tập Hòa Bình ABC 4 Ô Ly 100 Trang ĐL 80 gsm product.origin(6,)
9 Tập Hòa Bình ABC 5 Ô Ly 100 Trang ĐL 80 gsm Quyển 9,000 [8934578028934] Tập Hòa Bình ABC 5 Ô Ly 100 Trang ĐL 80 gsm product.origin(6,)
10 Tập Hòa Bình Bạn Nhỏ ABC 4 Ô Ly 100 Trang Quyển 11,400 [47887] Tập Hòa Bình Bạn Nhỏ ABC 4 Ô Ly 100 Trang
11 Tập Thuận Tiến 4 Ô Ly 100 Trang Quyển 14,000 [47888] Tập Thuận Tiến 4 Ô Ly 100 Trang
12 Tập SV 200 tr Thuận Tiến Kẻ Ngang Quyển 20,000 [8935128261588] Tập SV 200 tr Thuận Tiến Kẻ Ngang
13 Tập Tiến Phát ABC 4 Ô Ly 100 Trang Quyển 4,500 [47890] Tập Tiến Phát ABC 4 Ô Ly 100 Trang