BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tập Vở, Sổ
1 Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc) Bộ 4,000 [8934578013880] Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc)
2 Hộp Đựng Name Card Deli - 7623 Cái 0 [22949] Hộp Đựng Name Card Deli - 7623
3 Hộp Đựng Name Card Eagle Cái 0 [22950] Hộp Đựng Name Card Eagle
4 Hộp Đựng Name Card Suremark 400 Cái 0 [22951] Hộp Đựng Name Card Suremark 400
5 Hộp Đựng Name Card Suremark 600 Cái 95,700 [22952] Hộp Đựng Name Card Suremark 600
6 Hộp Đựng Name Card Suremark 800 Cái 0 [22953] Hộp Đựng Name Card Suremark 800
7 Hộp Đựng Namecard Genmes D401 Cái 0 [22954] Hộp Đựng Namecard Genmes D401
8 Hộp Name Card 181 Cái 0 [22955] Hộp Name Card 181
9 Hợp Đồng Lao Động Cái 2,000 [22956] Hợp Đồng Lao Động
10 Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ Cái 0 [22957] Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ
11 Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G Cái 0 [22958] Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G
12 Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát Quyển 29,000 [8934578028785] Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát
13 Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh Quyển 0 [8934578021700] Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh