BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tập Vở, Sổ
1 Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc) Bộ 5,000 Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc)
2 Hộp Đựng Name Card Deli - 7623 Cái 0 Hộp Đựng Name Card Deli - 7623
3 Hộp Đựng Name Card Eagle Cái 0 Hộp Đựng Name Card Eagle
4 Hộp Đựng Name Card Suremark 400 Cái 0 Hộp Đựng Name Card Suremark 400
5 Hộp Đựng Name Card Suremark 600 Cái 95,700 Hộp Đựng Name Card Suremark 600
6 Hộp Đựng Name Card Suremark 800 Cái 0 Hộp Đựng Name Card Suremark 800
7 Hộp Đựng Namecard Genmes D401 Cái 0 Hộp Đựng Namecard Genmes D401
8 Hộp Name Card 181 Cái 0 Hộp Name Card 181
9 Hợp Đồng Lao Động Cái 2,000 Hợp Đồng Lao Động
10 Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ Cái 0 Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ
11 Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G Cái 0 Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G
12 Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát Quyển 14,000 Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát
13 Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh Quyển 25,000 Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh