BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tập Tô Màu
1 Tập Tô Màu Cb-017/Do Thiên Long Quyển 17,000 [9786049184505] Tập Tô Màu Cb-017/Do Thiên Long product.origin(6,)
2 Tập Tô Màu Cb-07/Do Thiên Long Quyển 12,000 [47871] Tập Tô Màu Cb-07/Do Thiên Long
3 Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long Quyển 0 [47872] Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long
4 Tập Tô Màu Cb-11 Thiên Long Quyển 11,000 [9786049479243] Tập Tô Màu Cb-11 Thiên Long
5 Tập Tô Màu Thiên Long Cb-012 Quyển 11,000 [9786049930201] Tập Tô Màu Thiên Long Cb-012
6 Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 011 Quyển 7,000 [47876] Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 011
7 Tập Tô Màu Thiên Long TL CB-09 Quyển 11,000 [9786049479229] Tập Tô Màu Thiên Long TL CB-09
8 Tập Tô Màu Cb-018/Do Thiên Long Quyển 18,000 [8935001847366] Tập Tô Màu Cb-018/Do Thiên Long product.origin(6,)
9 Tập Tô Màu Cb-019/Do Thiên Long Quyển 18,000 [8935001849445] Tập Tô Màu Cb-019/Do Thiên Long product.origin(6,)