BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tấm Danpla PP
1 Tấm Danpla Chống Tĩnh Điện Tấm 0 Tấm Danpla Chống Tĩnh Điện
2 Tấm Danpla Thường Tấm 0 Tấm Danpla Thường
3 TẤM VÁN MIKA NGOẠI 3 LI Tấm 0 TẤM VÁN MIKA NGOẠI 3 LI