BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tăm Bông Phòng Sạch
1 Tăm Bông Phòng Sạch Đầu Vuông 124Mm cái 0 [19092] Tăm Bông Phòng Sạch Đầu Vuông 124Mm
2 Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340 (Ii)-Bb-012 (25 Cái/ Bịch) cái 0 [19093] Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340 (Ii)-Bb-012 (25 Cái/ Bịch)
3 Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340(Ii)-Bb-013 (25 Cái/ Bịch) cái 0 [19094] Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340(Ii)-Bb-013 (25 Cái/ Bịch)
4 Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Bb-001 (25 Cái/ Bịch) cái 0 [19095] Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Bb-001 (25 Cái/ Bịch)
5 Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Bb-003 (25 Cái/ Bịch) cái 0 [19096] Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Bb-003 (25 Cái/ Bịch)
6 Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Bb-013 (25 Cái/ Bịch) cái 0 [19097] Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Bb-013 (25 Cái/ Bịch)
7 Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Ca-003 (25 Cái/ Bịch) cái 0 [19098] Tăm Bông Phòng Sạch Huby 340-Ca-003 (25 Cái/ Bịch)