BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Súng Bắn Giá
1 Súng Bắn Giá Cái 155,000 Súng Bắn Giá
2 Súng Bắn Giá (Có Nắp) Cái 65,000 Súng Bắn Giá (Có Nắp)
3 Máy Bắn Giá Deli 7501 Cái 250,000 Máy Bắn Giá Deli 7501
4 Máy Bắn Giá Deli 7504 Cái 246,750 Máy Bắn Giá Deli 7504
5 Máy Bắn Giá Deli 7505 Cái 0 Máy Bắn Giá Deli 7505