BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Súng Bắn Giá
1 Súng Bắn Giá Cái 0 [22943] Súng Bắn Giá
2 Súng Bắn Giá (Có Nắp) Cái 65,000 [22944] Súng Bắn Giá (Có Nắp)
3 Máy Bắn Giá Deli 7501 Cái 0 [22946] Máy Bắn Giá Deli 7501
4 Máy Bắn Giá Deli E7504 Cái 246,750 [22947] Máy Bắn Giá Deli E7504
5 Máy Bắn Giá Deli 7505 Cái 0 [22948] Máy Bắn Giá Deli 7505