BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sữa Các Loại
1 Sữa Ông Thọ Vỉ Vỉ 36,000 Sữa Ông Thọ Vỉ
2 Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN Lon 70,000 Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN
3 Sữa Ông Thọ Lon Lon 25,000 Sữa Ông Thọ Lon
4 Sữa Tươi Tiệt Trùng Không Đường Cô Gái Hà Lan Hộp 1L Hộp 0 Sữa Tươi Tiệt Trùng Không Đường Cô Gái Hà Lan Hộp 1L
5 Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Không Đường - Hộp Giấy 1L Thùng 0 Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Không Đường - Hộp Giấy 1L
6 Sữa Vinamilk Bịch Dâu 220ML Thùng 0 Sữa Vinamilk Bịch Dâu 220ML
7 Sữa Vinamilk Bịch Không Đường 220ML Thùng 0 Sữa Vinamilk Bịch Không Đường 220ML
8 Sữa Vinamilk Bịch Socola 220ML Thùng 0 Sữa Vinamilk Bịch Socola 220ML
9 Sữa Vinamilk Hộp (110Ml) Thùng 0 Sữa Vinamilk Hộp (110Ml)
10 Sữa Vinamilk Hộp 180Ml Thùng 0 Sữa Vinamilk Hộp 180Ml
11 Sữa Yomost Hương Cam Thùng 330,000 Sữa Yomost Hương Cam