BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sữa Đặc
1 Sữa Ông Thọ Vỉ Vỉ 36,000 Sữa Ông Thọ Vỉ
2 Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN Lon 70,000 Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN
3 Sữa Ông Thọ Lon Lon 25,000 Sữa Ông Thọ Lon