BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sữa Đặc
1 Sữa Ông Thọ (Vỉ= 6 HỘP) Cái 36,000 [56344] Sữa Ông Thọ (Vỉ= 6 HỘP)
2 Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN Lon 70,000 [42740] Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN
3 Sữa Ông Thọ Lon Lon 25,000 [42741] Sữa Ông Thọ Lon