BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Tay
1 Sổ Ca Sĩ (Kt 10*15) Dày Quyển 11,500 [47840] Sổ Ca Sĩ (Kt 10*15) Dày
2 Sổ Ca Sĩ (Kt 10*15) Mỏng Quyển 8,000 [47841] Sổ Ca Sĩ (Kt 10*15) Mỏng
3 Sổ Ca Sĩ (Kt 11*18) Dày Quyển 0 [47842] Sổ Ca Sĩ (Kt 11*18) Dày
4 Sổ Ca Sĩ (Kt 12*15) Quyển 0 [47843] Sổ Ca Sĩ (Kt 12*15)
5 Sổ Ca Sĩ (Kt 9*15) Dày Quyển 15,000 [abc123] Sổ Ca Sĩ (Kt 9*15) Dày
6 Sổ Ca Sĩ (Kt 9*15) Mỏng Quyển 0 [47845] Sổ Ca Sĩ (Kt 9*15) Mỏng
7 Sổ Ca Sĩ A5 Dày Quyển 0 [47846] Sổ Ca Sĩ A5 Dày
8 Sổ Clean Size 40 Quyển 0 [47847] Sổ Clean Size 40
9 Sổ Clean Size 60 Quyển 0 [47848] Sổ Clean Size 60
10 Sổ Handbook 1100Tr Có Cắt+ Cột Dây Quyển 100,000 [47849] Sổ Handbook 1100Tr Có Cắt+ Cột Dây
11 Sổ Handbook 400Tr Có Cắt+ Cột Dây Quyển 0 [47850] Sổ Handbook 400Tr Có Cắt+ Cột Dây
12 Sổ Handbook 600Tr Có Cắt+ Cột Dây Quyển 0 [47851] Sổ Handbook 600Tr Có Cắt+ Cột Dây
13 Sổ Handbook 800Tr Có Cắt+ Cột Dây Quyển 80,000 [47852] Sổ Handbook 800Tr Có Cắt+ Cột Dây