BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Sách Kế Toán
1 Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc) Bộ 4,000 [8934578013880] Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc)
2 Hợp Đồng Lao Động Cái 2,000 [22956] Hợp Đồng Lao Động
3 Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ Cái 0 [22957] Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ
4 Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G Cái 0 [22958] Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G
5 Phiếu Chi 1L Bìa Xanh Quyển 0 [8934578029216] Phiếu Chi 1L Bìa Xanh product.origin(6,)
6 Phiếu Chi 1L Hồng (50 Tờ) Quyển 0 [8934578029225] Phiếu Chi 1L Hồng (50 Tờ)
7 Phiếu Chi 1L Vàng Tốt (50 Tờ) Quyển 0 [8934578029234] Phiếu Chi 1L Vàng Tốt (50 Tờ)
8 Phiếu Chi 2L (50 Bộ) Quyển 0 [8934578006808Pc] Phiếu Chi 2L (50 Bộ) product.origin(6,)
9 Phiếu Chi 2L 30 Bộ Quyển 0 [47780] Phiếu Chi 2L 30 Bộ
10 Phiếu Chi 3L (50 Bộ) Quyển 0 [8934578029243] Phiếu Chi 3L (50 Bộ) product.origin(6,)
11 Phiếu Chi 3L (50 Bộ) Qđ15 Ny Quyển 22,000 [47782] Phiếu Chi 3L (50 Bộ) Qđ15 Ny
12 Phiếu Chi 3L 30 Bộ Quyển 25,000 [8934578006817] Phiếu Chi 3L 30 Bộ
13 Phiếu Giao Hàng 2 liên (100 Tờ) Quyển 0 [47784] Phiếu Giao Hàng 2 liên (100 Tờ)