BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Sách Kế Toán
1 Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc) Bộ 5,000 Hồ Sơ Giấy A4 (Bộ Xin Việc)
2 Hợp Đồng Lao Động Cái 2,000 Hợp Đồng Lao Động
3 Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ Cái 0 Hợp Đồng Lao Động Song Ngữ
4 Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G Cái 0 Hợp Đồng Lao Động Tân Mai 60G
5 Phiếu Chi 1L Bìa Xanh Quyển 4,300 Phiếu Chi 1L Bìa Xanh
6 Phiếu Chi 1L Hồng (50 Tờ) Quyển 6,000 Phiếu Chi 1L Hồng (50 Tờ)
7 Phiếu Chi 1L Vàng Tốt (50 Tờ) Quyển 6,000 Phiếu Chi 1L Vàng Tốt (50 Tờ)
8 Phiếu Chi 2L (25 Bộ) Quyển 12,000 Phiếu Chi 2L (25 Bộ)
9 Phiếu Chi 2L (50 Bộ) Quyển 17,000 Phiếu Chi 2L (50 Bộ)
10 Phiếu Chi 2L 30 Bộ Quyển 0 Phiếu Chi 2L 30 Bộ
11 Phiếu Chi 3L (50 Bộ) Quyển 24,000 Phiếu Chi 3L (50 Bộ)
12 Phiếu Chi 3L (50 Bộ) Qđ15 Ny Quyển 22,000 Phiếu Chi 3L (50 Bộ) Qđ15 Ny
13 Phiếu Chi 3L 30 Bộ Quyển 0 Phiếu Chi 3L 30 Bộ