BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Name Card
1 Hộp Đựng Name Card Deli - 7623 Cái 0 Hộp Đựng Name Card Deli - 7623
2 Hộp Đựng Name Card Eagle Cái 0 Hộp Đựng Name Card Eagle
3 Hộp Đựng Name Card Suremark 400 Cái 0 Hộp Đựng Name Card Suremark 400
4 Hộp Đựng Name Card Suremark 600 Cái 95,700 Hộp Đựng Name Card Suremark 600
5 Hộp Đựng Name Card Suremark 800 Cái 0 Hộp Đựng Name Card Suremark 800
6 Hộp Đựng Namecard Genmes D401 Cái 0 Hộp Đựng Namecard Genmes D401
7 Hộp Name Card 181 Cái 0 Hộp Name Card 181
8 Sổ 160 Name Card Deli - 5782 Quyển 0 Sổ 160 Name Card Deli - 5782
9 Sổ 180 Name Card Deli - 5783 Quyển 0 Sổ 180 Name Card Deli - 5783
10 Sổ 288 Name Card Deli - 5788 Quyển 0 Sổ 288 Name Card Deli - 5788
11 Sổ 72 Name Card Deli - 5781 Quyển 0 Sổ 72 Name Card Deli - 5781
12 Sổ Đựng 180 Card Deli Quyển 0 Sổ Đựng 180 Card Deli
13 Sổ Name Card 120 Card Quyển 33,880 Sổ Name Card 120 Card