BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Da
1 Sổ A4 Ly Na Dày Quyển 0 Sổ A4 Ly Na Dày
2 Sổ A4 Mỏng Lyna Quyển 0 Sổ A4 Mỏng Lyna
3 Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt Quyển 0 Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt
4 Sổ Ck1 Dày Quyển 10,000 Sổ Ck1 Dày
5 Sổ Ck1 Mỏng Quyển 5,300 Sổ Ck1 Mỏng
6 Sổ Ck2 Dày Quyển 12,000 Sổ Ck2 Dày
7 Sổ Ck2 Mỏng Quyển 7,500 Sổ Ck2 Mỏng
8 Sổ Ck3 Dày Quyển 8,500 Sổ Ck3 Dày
9 ổ Ck3 MỏngS Quyển 0 ổ Ck3 MỏngS
10 Sổ Ck4 Dày Quyển 20,000 Sổ Ck4 Dày
11 Sổ Ck4 Mỏng Quyển 9,500 Sổ Ck4 Mỏng
12 Sổ Ck5 Dày Quyển 16,000 Sổ Ck5 Dày
13 Sổ Ck5 Mỏng Quyển 17,500 Sổ Ck5 Mỏng