BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Caro
1 Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát Quyển 29,000 [8934578028785] Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát
2 Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh Quyển 0 [8934578021700] Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh
3 Sổ Caro 16 X24 Mỏng Thảo Linh Quyển 0 [42859] Sổ Caro 16 X24 Mỏng Thảo Linh
4 Sổ Caro 21 *33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát Quyển 0 [42860] Sổ Caro 21 *33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát
5 Sổ Caro 21 X 33 Mỏng Thảo Linh Quyển 0 [8934578028794] Sổ Caro 21 X 33 Mỏng Thảo Linh product.origin(6,)
6 Sổ Caro 21 X33 Cm Dày Tiến Phát Quyển 0 [42862] Sổ Caro 21 X33 Cm Dày Tiến Phát
7 Sổ Caro 21*33 Dày Thảo Linh Quyển 31,000 [8934578021719] Sổ Caro 21*33 Dày Thảo Linh
8 Sổ Caro 21*33 Tiến Phát Mỏng Quyển 0 [8934578028800] Sổ Caro 21*33 Tiến Phát Mỏng product.origin(6,)
9 Sổ Caro 21X33 Cm Dày Thảo linh Quyển 0 [8934578028837] Sổ Caro 21X33 Cm Dày Thảo linh product.origin(6,)
10 Sổ Caro 25 X 33 Cm Mỏng Thảo Linh Quyển 0 [42866] Sổ Caro 25 X 33 Cm Mỏng Thảo Linh
11 Sổ Caro 25 X33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát Quyển 0 [8934578044057] Sổ Caro 25 X33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát product.origin(6,)
12 Sổ Caro 25 X33 Cm Dày Tiến Phát Quyển 0 [8934578028828] Sổ Caro 25 X33 Cm Dày Tiến Phát product.origin(6,)
13 Sổ Caro 25 X33 Cm Mỏng Tiến Phát Quyển 0 [8934578028819] Sổ Caro 25 X33 Cm Mỏng Tiến Phát product.origin(6,)