BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Caro
1 Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát Quyển 14,000 [42857] Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát
2 Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh Quyển 0 [42858] Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh
3 Sổ Caro 16 X24 Mỏng Thảo Linh Quyển 0 [42859] Sổ Caro 16 X24 Mỏng Thảo Linh
4 Sổ Caro 21 *33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát Quyển 0 [42860] Sổ Caro 21 *33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát
5 Sổ Caro 21 X 33 Mỏng Thảo Linh Quyển 0 [42861] Sổ Caro 21 X 33 Mỏng Thảo Linh
6 Sổ Caro 21 X33 Cm Dày Tiến Phát Quyển 0 [42862] Sổ Caro 21 X33 Cm Dày Tiến Phát
7 Sổ Caro 21*33 Dày Thảo Linh Quyển 35,000 [42863] Sổ Caro 21*33 Dày Thảo Linh
8 Sổ Caro 21*33 Tiến Phát Mỏng Quyển 0 [42864] Sổ Caro 21*33 Tiến Phát Mỏng
9 Sổ Caro 21X33 Cm Dày Thảo linh Quyển 0 [42865] Sổ Caro 21X33 Cm Dày Thảo linh
10 Sổ Caro 25 X 33 Cm Mỏng Thảo Linh Quyển 0 [42866] Sổ Caro 25 X 33 Cm Mỏng Thảo Linh
11 Sổ Caro 25 X33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát Quyển 0 [42867] Sổ Caro 25 X33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát
12 Sổ Caro 25 X33 Cm Dày Tiến Phát Quyển 0 [42868] Sổ Caro 25 X33 Cm Dày Tiến Phát
13 Sổ Caro 25 X33 Cm Mỏng Tiến Phát Quyển 0 [42869] Sổ Caro 25 X33 Cm Mỏng Tiến Phát