BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Caro
1 Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát Quyển 14,000 Sổ Caro 16 X24 Cm Dày Tiến Phát
2 Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh Quyển 25,000 Sổ Caro 16 X24 Dày Thảo Linh
3 Sổ Caro 16 X24 Mỏng Thảo Linh Quyển 0 Sổ Caro 16 X24 Mỏng Thảo Linh
4 Sổ Caro 21 *33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát Quyển 40,000 Sổ Caro 21 *33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát
5 Sổ Caro 21 X 33 Mỏng Thảo Linh Quyển 18,000 Sổ Caro 21 X 33 Mỏng Thảo Linh
6 Sổ Caro 21 X33 Cm Dày Tiến Phát Quyển 38,000 Sổ Caro 21 X33 Cm Dày Tiến Phát
7 Sổ Caro 21*33 Dày Thảo Linh Quyển 35,000 Sổ Caro 21*33 Dày Thảo Linh
8 Sổ Caro 21*33 Tiến Phát Mỏng Quyển 28,000 Sổ Caro 21*33 Tiến Phát Mỏng
9 Sổ Caro 21X33 Cm Dày Thảo linh Quyển 28,000 Sổ Caro 21X33 Cm Dày Thảo linh
10 Sổ Caro 25 X 33 Cm Mỏng Thảo Linh Quyển 25,850 Sổ Caro 25 X 33 Cm Mỏng Thảo Linh
11 Sổ Caro 25 X33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát Quyển 45,000 Sổ Caro 25 X33 Cm Đặc Biệt Tiến Phát
12 Sổ Caro 25 X33 Cm Dày Tiến Phát Quyển 40,000 Sổ Caro 25 X33 Cm Dày Tiến Phát
13 Sổ Caro 25 X33 Cm Mỏng Tiến Phát Quyển 28,000 Sổ Caro 25 X33 Cm Mỏng Tiến Phát