BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sáp Nặn
1 Bộ Dụng Cụ Sáp Nặn Mct-C03 Bộ 11,000 [5027] Bộ Dụng Cụ Sáp Nặn Mct-C03
2 Bộ Sáp Nặn Và Khuôn Thiên Long Mct-01/Do Đường Bộ 0 [5028] Bộ Sáp Nặn Và Khuôn Thiên Long Mct-01/Do Đường
3 Sáp nặn MC-03 8 màu Hộp 16,000 [42309] Sáp nặn MC-03 8 màu
4 Sáp nặn MC-04 12 màu Hộp 18,000 [42310] Sáp nặn MC-04 12 màu
5 Sáp nặn MC-015 8 màu Hộp 16,000 [42311] Sáp nặn MC-015 8 màu
6 Sáp nặn MC-016 12 màu Hộp 22,000 [42312] Sáp nặn MC-016 12 màu
7 Sáp nặn MC-021 6 màu Hộp 18,000 [42313] Sáp nặn MC-021 6 màu
8 Sáp nặn MC-022 12 màu Hộp 18,000 [42314] Sáp nặn MC-022 12 màu
9 Đất Nặn Hada Hộp 0 [42493] Đất Nặn Hada
10 Đất Nặn WinQ 5 Màu Hộp 0 [42494] Đất Nặn WinQ 5 Màu
11 Đất Sét 10 Màu Hộp 0 [42496] Đất Sét 10 Màu
12 Đất Sét Nặn Mct_C02/D021Thiên Long ColoKit Hộp 0 [42497] Đất Sét Nặn Mct_C02/D021Thiên Long ColoKit
13 Đất nặn 12 Màu + 3 khuân Deli ED75246 Hộp 33,600 [55824] Đất nặn 12 Màu + 3 khuân Deli ED75246