BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sáp Nặn
1 Bộ Dụng Cụ Sáp Nặn Mct-C03 Bộ 11,000 Bộ Dụng Cụ Sáp Nặn Mct-C03
2 Bộ Sáp Nặn Và Khuôn Thiên Long Mct-01/Do Đường Bộ 0 Bộ Sáp Nặn Và Khuôn Thiên Long Mct-01/Do Đường
3 Sáp nặn MC-03 8 màu Hộp 16,000 Sáp nặn MC-03 8 màu
4 Sáp nặn MC-04 12 màu Hộp 18,000 Sáp nặn MC-04 12 màu
5 Sáp nặn MC-015 8 màu Hộp 16,000 Sáp nặn MC-015 8 màu
6 Sáp nặn MC-016 12 màu Hộp 22,000 Sáp nặn MC-016 12 màu
7 Sáp nặn MC-021 6 màu Hộp 18,000 Sáp nặn MC-021 6 màu
8 Sáp nặn MC-022 12 màu Hộp 18,000 Sáp nặn MC-022 12 màu
9 Đất Nặn Hada Hộp 0 Đất Nặn Hada
10 Đất Nặn Win 5 Màu Hộp 0 Đất Nặn Win 5 Màu
11 Đất Sét Hộp 45,000 Đất Sét
12 Đất Sét 10 Màu Hộp 0 Đất Sét 10 Màu
13 Đất Sét Nặn Mct_C02/D021 Hộp 0 Đất Sét Nặn Mct_C02/D021