BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sáp Đếm Tiền
1 Hộp Đếm Tiền Deli - 9109 Cái 18,700 Hộp Đếm Tiền Deli - 9109
2 Sáp Đếm Tiền Hộp 6,000 Sáp Đếm Tiền