BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sản Phẩm Giấy
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng Ream 0 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng
2 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) Bịch 0 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply)
3 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ Bịch 0 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ
4 Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23) Bịch 10,000 Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23)
5 Khăn Giấy Ăn Bless You (Bịch) 100 Tờ Bịch 18,000 Khăn Giấy Ăn Bless You (Bịch) 100 Tờ
6 Khăn giấy Bless You (Bịch) 200X200 250 Tờ Bịch 21,000 Khăn giấy Bless You (Bịch) 200X200 250 Tờ
7 Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ Bịch 16,000 Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ
8 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ Bịch 17,000 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ
9 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh Bịch 20,000 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh
10 Bìa Thơm Perfumed Colorful Cái 0 Bìa Thơm Perfumed Colorful
11 Film Fax Panasonic Kx - Fa 57E Cái 55,000 Film Fax Panasonic Kx - Fa 57E
12 Hộp Gói Quà D18 (11X22X34) Cái 0 Hộp Gói Quà D18 (11X22X34)
13 Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM Cuộn 0 Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM