BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sản Phẩm Giấy
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ Ream 63,000 [8858741710298] Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ product.origin(6,)
2 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) Bịch 0 [4633] Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply)
3 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ Bịch 0 [4634] Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ
4 Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23) Bịch 0 [8934964124057] Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23) product.origin(6,)
5 Khăn Giấy Ăn Bless You 100 Tờ Bịch 0 [8934964124064] Khăn Giấy Ăn Bless You  100 Tờ product.origin(6,)
6 Khăn giấy Bless You 200X200 250 Tờ Bịch 0 [8934964124514] Khăn giấy Bless You  200X200 250 Tờ product.origin(6,)
7 Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ Bịch 0 [8935250402019] Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ
8 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ Bịch 17,000 [8935018801665] Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ
9 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh Bịch 0 [8935018801948] Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh product.origin(6,)
10 Bìa Thơm Perfumed Colorful Cái 0 [18780] Bìa Thơm Perfumed Colorful
11 Film Fax Panasonic Kx - Fa 57E Cái 55,000 [22940] Film Fax Panasonic Kx - Fa 57E
12 Hộp Gói Quà D18 (11X22X34) Cái 0 [22941] Hộp Gói Quà D18 (11X22X34)
13 Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM Cuộn 0 [26796] Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM