BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ruy Băng
1 Ruy Băng Epson Erc - 38B Cái 0 Ruy Băng Epson Erc - 38B
2 Ruy Băng Epson LQ 590 Cái 32,000 Ruy Băng Epson LQ 590
3 Ruy Băng Epson LQ 590 Chính Hãng Cái 295,000 Ruy Băng Epson LQ 590 Chính Hãng
4 Ruy Băng Epson TM- U220 Cái 0 Ruy Băng Epson TM- U220
5 Ruy Băng Erc-05 Cái 0 Ruy Băng Erc-05
6 Ruy Băng Espon 2180 Cái 125,000 Ruy Băng Espon 2180
7 Dây Ruy Băng Nhỏ 5 Ly, Đủ Màu Cái 15,000 Dây Ruy Băng Nhỏ 5 Ly, Đủ Màu
8 Dây Ruy Băng Vải 1Cm (Các Màu Khác Nhau) Cái 25,000 Dây Ruy Băng Vải 1Cm (Các Màu Khác Nhau)
9 Dây Ruy Băng Vải 2Cm (100 Mét/Cuộn) Cái 0 Dây Ruy Băng Vải 2Cm (100 Mét/Cuộn)
10 Ruy băng Máy Tính Băng Cộng Cái 0 Ruy băng Máy Tính Băng Cộng
11 Ruy băng Passbook Cái 0 Ruy băng Passbook
12 Ruy băng Printronix Cái 0 Ruy băng Printronix
13 Ruy Băng Gói Quà 1Cm Lá Cuộn 0 Ruy Băng Gói Quà 1Cm Lá