BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Ruy Băng
1 Ruy Băng Epson Erc - 38B Cái 0 [22934] Ruy Băng Epson Erc - 38B
2 Ruy Băng Epson LQ 590 Cái 0 [22935] Ruy Băng Epson LQ 590
3 Ruy Băng Epson LQ 590 Chính Hãng Cái 0 [22936] Ruy Băng Epson LQ 590 Chính Hãng
4 Ruy Băng Epson TM- U220 Cái 0 [22937] Ruy Băng Epson TM- U220
5 Ruy Băng Erc-05 Cái 0 [22938] Ruy Băng Erc-05
6 Ruy Băng Espon 2180 Cái 125,000 [22939] Ruy Băng Espon 2180
7 Dây Ruy Băng Nhỏ 5 Ly, Đủ Màu Cái 15,000 [23289] Dây Ruy Băng Nhỏ 5 Ly, Đủ Màu
8 Dây Ruy Băng Vải 1Cm (Các Màu Khác Nhau) Cái 7,000 [8934578020765] Dây Ruy Băng Vải 1Cm (Các Màu Khác Nhau)
9 Dây Ruy Băng Vải 2Cm (100 Mét/Cuộn) Cái 0 [23291] Dây Ruy Băng Vải 2Cm (100 Mét/Cuộn)
10 Ruy băng Máy Tính Băng Cộng Cái 0 [23292] Ruy băng Máy Tính Băng Cộng
11 Ruy băng Passbook Cái 0 [23293] Ruy băng Passbook
12 Ruy băng Printronix Cái 0 [23294] Ruy băng Printronix
13 Ruy Băng Gói Quà 1Cm Lá Cuộn 0 [26768] Ruy Băng Gói Quà 1Cm Lá