BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Rổ Inox
1 Rổ Inox (Rá Lỗ Nhỏ) 60Cm Cái 0 [6222] Rổ Inox (Rá Lỗ Nhỏ) 60Cm
2 Rổ Inox 30Cm Cái 0 [6223] Rổ Inox 30Cm
3 Rổ Inox 66Cm Cái 0 [6224] Rổ Inox 66Cm
4 Rổ Inox Có Lỗ 55Cm Cái 0 [6225] Rổ Inox Có Lỗ 55Cm
5 Rổ Inox Lỗ Lớn 60Cm Cái 0 [6226] Rổ Inox Lỗ Lớn 60Cm